Thursday, July 07, 2011

दिंडी

विठ्ठलाचे नाम घेती | पंढरीची वाट चाली ||
पालखीच्या भोवताली | भक्त वेडे ||


भक्तीरूपी पावले ती | एकनादी चालताना ||
त्यागुनी संवेदनांना | नाम घेती ||


टाळ वाजे सूर लागे | कीर्तनी रंगून सारे ||
नाचती बेधुंद न्यारे | सार्थ झाले ||


धन्य झाली माऊली ती | अन् तुकाही  धन्य झाला||
धन्य एका धन्य नामा | वाटताती ||


सोहळा पाहून जीतू | ह्याच देही ह्याच डोळां ||
केव्हढा हा हर्ष झाला | तृप्त वाटे ||....रसप....
७ जुलै २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...