Monday, July 11, 2011

कधी तू पहावे, कधी मी पहावे..

कधी तू पहावे, कधी मी पहावे
असे पाहताना कुणा ना कळावे


मनाचे मनाशी छुपे गूज होता
जरा लाजुनी तू मनाशी हसावे


तुझ्या पावलांचे ठसे सोडले तू
कसे सांग मी आज रस्ता चुकावे?


मला ठाव नाही जगाचा जनाचा
अता सांग तू मी जगावे? मरावे?


दिशांनी तुझे तेज माळून घेता
कुणी ईश्वराला कशाला नमावे?


भला वा बुरा "जीत" माणूस होता
कधी ना कुणी प्रेम वेडे करावे !....रसप....
१० जुलै २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...