Tuesday, July 12, 2011

खंत नाही, खेद नाही धुंदलेल्या पावसाला..

खंत नाही, खेद नाही धुंदलेल्या पावसाला
ओढ नाही, चाड नाही दंगलेल्या पावसाला


मेघ काळे खेळती हा खेळ आकाशी विजेचा
शुद्ध नाही, जाग नाही गुंतलेल्या पावसाला


काल जो आला इथे तो कोरडा होऊन गेला
वेग नाही, जोर नाही संपलेल्या पावसाला


वेगळीशी ओल होती पापण्यांना आज थोडी
ठाव नाही, नाव नाही सांडलेल्या पावसाला


थेंबवेड्या चातकाचे दु:ख मेघांना कळे का?
गंध नाही, छंद नाही गंडलेल्या पावसाला


बोललो आहे कितीदा मी तुला माझ्या मनाचे
अर्थ नाही, मोल नाही बांधलेल्या पावसाला


पाहिले का आज 'जीतू' फाटले आभाळ जेव्हा
रंग नाही, संग नाही कुंदलेल्या पावसाला


....रसप....
११ जुलै २०११

1 comment:

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...