Thursday, July 14, 2011

सखे सांग झेलू कसे पावसाला ?

सखे सांग झेलू  कसे पावसाला ?
कुठे ओल आता असे पावसाला ?


तुझ्या पैंजणांची मला ओढ होती
तसा नाद वेडा नसे पावसाला


तुझे ते बहाणे, अदा और होती
जमे ना जराही तसे पावसाला


मला थेंब सारे असे बोचती का?
फुटावेत काटे जसे पावसाला


इथे सांडली वाट होती तुझीही
दिसे ना फुलांचे ठसे पावसाला?


किती गायली मी तुझी गोड गीते
तरी प्रेमगाणे हसे पावसाला....रसप....
१२ जुलै २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...