Sunday, July 17, 2011

धुंद हो तू, चिंब हो तू, मुक्त हो तू..

थेंब काही सांडण्याला आज यावे पावसाने
मोकळ्या केसांत तुझिया ओघळावे पावसाने


मी जळावे थेंब ओठांशी जरा रेंगाळताना
आग ओली पेटवूनी कोसळावे पावसाने


शांतश्या त्या सागराला खळखळूनी हासवीतो
गुदगुल्यांना थेंब-थेंबानी करावे पावसाने


जाणिले नाही कुणीही अंबराच्या वेदनेला
आसवांना आज त्याच्या पाझरावे पावसाने


वाट वेडीवाकडी ओलावली आहे तिची का?
ती नसे येथे तरीही गुंग व्हावे पावसाने...


शिरशिरी अन् स्पर्श ओला, वाटते की ती असावी
कल्पनेला वास्तवाचे रूप द्यावे पावसाने..!


ना कहाणी मी जुनी ती मांडली माझी कधीही
बोल माझ्याही मनाचे ऐकवावे पावसाने


धुंद हो तू, चिंब हो तू, मुक्त हो तू, आज 'जीतू'
रक्त घावांचे बनूनी साखळावे पावसाने..!....रसप....
१७ जुलै २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...