Monday, July 18, 2011

मी कुणीही 'खास' नाही..

सामान्य, मध्यमवर्गीय माणसाची व्यथा मांडायचा प्रयत्न केला आहे.


बंध नाही, वेध नाही
खंत नाही, खेद नाही

राग नाही, चीड नाही
लाज नाही, भीड नाही

वेड नाही, खोड नाही
तेढ नाही, जोड नाही

चूक नाही, दोष नाही
डूख नाही, रोष नाही

शब्द नाही, नाद नाही
युद्ध नाही, वाद नाही

मी कुणीही 'खास' नाही
साहतो मी, त्रास नाही

 ....रसप....
१७ जुलै २०११

2 comments:

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...