Monday, August 04, 2008

व्यस्त तुझे शेह्जादे!

अम्हां न देणे-घेणे काही
तमा न भवितव्याची
काय जन्म हा फुका घालवू
लढून मरण्यासाठी ?

सुखे आमुची वैषयिक
ही उपभोगाया जगतो
अपुले घरटे अपुले विश्व
अपुल्या पुरते जपतो

कसला खुळचट भगतसिंग
अन् वेडा बाबू गेनू
कसली करिता क्रांती आम्ही
सगळे खुशालचेंडू

व्यर्थ रिकाम्या बाता सगळ्या
स्फुरण न कोणाला ते
पाहुन जाणून काणा डॊळा
शरम न कुणास वाटे

आक्रंदन हे कोण ऐकतो
तुझे ग धरती माते
आपण अपुल्या जगात सगळे
व्यस्त तुझे शेह्जादे


....रसप....

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...