Thursday, July 28, 2011

सत्यवान सत्यशील सत्यरूप हो

"अनुप्रास" साधून काही लिहिण्याचा प्रयत्न केलाय...


वार सर्व झेलण्यास तू समर्थ हो
सत्यवान सत्यशील सत्यरूप हो


ना कधी मिळेल शांतता जनांस ह्या
श्रांत ना, निशांत हो निवांत शांत हो


दैव दुष्ट मानणे खरेच व्यर्थ रे
शौर्यवान धैर्यवान मूल्यनिष्ठ हो


अंग-संग, रंग-ढंग भंगले पुरे
पूर्त तूच धूर्त तूच मूर्तिमंत हो


स्वप्न पाहिलेस पाहिलेस खास तू
वेड घेत वेध घेत वेगवान हो


....रसप....
२७ जुलै २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...