Thursday, July 14, 2011

पाचोळ्याची भटकंती

.
असाच जगलोय मी
वाळलेल्या पानासारखा
वाऱ्यासोबत दिशा पकडत.. धडपडत

सुखात हुरळलो
दु:खात वितळलो
उगाच भटकलो
उगाच रेंगाळलो

तुटेस्तोवर झिजूनही
हाती काही लागलं नाही
चुकेस्तोवर फिरूनही
कधीच काही साधलं नाही

दिशाहीन प्रवास माझा
कुठेही संपणार नाही
उडीन.. भिजीन.. जळीनही
एका जागी थांबणार नाही..

पाचोळ्याच्या भटकंतीला
धुळीचीच साथ
खंत नाही, खेद नाही..
जरी फुटलं ललाट.......रसप....
१३ जुलै २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...