Saturday, August 06, 2011

हे जीवन म्हणजे खेळ वेगळा....

हे जीवन म्हणजे खेळ वेगळा 
बाजी खेळत जाणे 
"हार-जीत" चा नसे फैसला
नवे डाव मांडणे
गीत मनाचे गात रहावे
सूर जरी ना जुळले
शब्दपाकळ्या उधळित जावे
रंग जरी ना दिसले
सुख दु:खाला कुणी बांधले 
मिळे त्यास भोगणे
............. हे जीवन म्हणजे खेळ वेगळा.... बाजी खेळत जाणे 
स्वप्न भंगता ठिकऱ्या ठिकऱ्या
मोजुन वेचुन घे तू
तुकडे सारे पुन्हा जोडुनी
भरून नयनी घे तू
कधी कुणाला सर्व लाभले
तडजोडी पोसणे  

............. हे जीवन म्हणजे खेळ वेगळा.... बाजी खेळत जाणे 
पोळुन लाही लाही होते
असे ऊनही सरते
फुटून अंबर धो-धो बरसे
ते पाणी ओझरते
ऋतू-ऋतूचा घाव निराळा
सोसुन झेलुन घेणे

............. हे जीवन म्हणजे खेळ वेगळा.... बाजी खेळत जाणे 
....रसप....
४ ऑगस्ट २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...