Friday, August 12, 2011

पाऊस कालचा

होता जरा अधाशी पाऊस कालचा
संपूनही उपाशी पाऊस कालचा

वाहून सांज गेली, मागे उदास गाणे
मी घेतला उशाशी पाऊस कालचा

आहे उरात ओली ही आग का कळेना
तो बोचतो मनाशी पाऊस कालचा

भिंती चहूकडूनी, होतात कोंडमारा
ओथंबला छताशी पाऊस कालचा

दारास, अंगणाला चाहूल ना कुणाची
रेंगाळला घराशी पाऊस कालचा


....रसप....
११ ऑगस्ट २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...