Tuesday, August 30, 2011

You create beauty - अनुवाद


काल ब्लॉग सर्फिंग करताना "सरू सिंघल" ह्यांच्या ब्लॉगवर एक कविता वाचनात आली.. खूप आवडली आणि सहज म्हणून अनुवाद केला..
माझी खात्री आहे, तुम्हालाही ही मूळ कविता खूप आवडेल.


After a long tiring day,
When my heart seeks consoling,
In the night,
When my views are strolling,
To make me live,
You create beauty in life.


Sometimes, when you're away,
My skin feels bare.
Cuddling myself with your photo,
I look for you everywhere.
To tell me life is better than it seems,
You create beauty in dreams.


When the world makes me dumb-struck,
And I sit like a neglect art, ground struck.
To tell me not to care afterwards,
You create beauty in words.


- Saru Singhal


अनुवाद -

एक सरता न सरणारा दिवस
कसाबसा ढकलून झाल्यावर
जेव्हा मनास कुणी तरी गोंजारावंसं वाटतं
जेव्हा सगळं जगच भरकटल्यासारखं भासतं
तेव्हा जगण्याची उमेद देण्यासाठी
तू जीवनातलं सौंदर्य दाखवतोस

कधी तरी तू जवळ नसताना
बोचरं एकटेपण साहताना
तुझ्या फोटोला कवटाळताना
भिरभिरती नजर तुला शोधत असते
ती अगतिकतेची क्षणिकता संपवण्यासाठी
तू स्वप्नातलं सौंदर्य दाखवतोस

ही दुनिया जेव्हा मला हतबुद्ध करते
आणि मी एखाद्या नाकारलेल्या निर्मितीसारखी हताश बनते
सगळी कटुता भुलवण्यासाठी
तू शब्दांतलं सौंदर्य दाखवतोस...

....रसप....
२९ ऑगस्ट २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...