Saturday, September 03, 2011

जीवनाचा आब राखावा कसा?जीवनाचा आब राखावा कसा?
मोडलेला साज छेडावा कसा?


भोग सारे साहिले हासून मी
पापण्यांना आज ओलावा कसा?


मी सुखाची मागणी केली कधी?
वेदनांचा भार सोसावा कसा?


लाभले जे वाटले सारे इथे
एकट्याने हुंदका द्यावा कसा?


"हे न माझे, ते न माझे" मानले
अश्रुही माझा न मानावा कसा?


बोचलेले सर्व काटे वेचले
पार गेला तीर शोधावा कसा?


बोलुनीही ना कळे त्याला तरी?
सांग आता देव जाणावा कसा?


कर्ज श्वासांचे इथे झाले 'जितू'
एकही तू श्वास फेडावा कसा?


....रसप....
३ सप्टेंबर २०११
प्रेरणा - "या जिण्याचा आब राखाया हवा.." (स्वामीजी)" 

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...