Monday, September 05, 2011

ती हसते तेव्हा..

"ती रुसते तेव्हा.." आणि "ती रुसली तेव्हा.." ला माझ्या आंतरजालीय मित्रांनी खूप छान प्रतिसाद दिला. म्हणूनच अजून थोडं लिहावंसं वाटलं -


ती हसते तेव्हा मोत्यांची सर हळूच तुटली वाटे
चांदण्यात भिजला चिंब चिंब तो चकोर नयनी दाटे


ती हसते तेव्हा हृदयाच्या ठोक्यांची गडबड होते
क्षण एक थांबुनी तिला बघाया गुलबकावली खुलते


ती हसते तेव्हा मनात "येथे स्वर्ग असावा" येते
ही हवा सुगंधी मल्मल होते मला मिठीशी घेते


ती हसते तेव्हा डोळ्यांमधला सागर खळखळ करतो
मी पुन्हा एकदा खुळ्यासारखा तळास शोधत बसतो


ती हसते तेव्हा गंधर्वांचे गान थांबते थोडे
तो सूर आठवा इथे राहतो सुटते त्यांना कोडे


ती हसते तेव्हा मरगळ सरते दूर उदासी उडते
ना दु:ख राहते, चैतन्याने अंतरंग मोहरते...रसप....
५ सप्टेंबर २०११

1 comment:

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...