Thursday, September 08, 2011

आता नको


खाक होऊनी नव्याने भडकणे आता नको
जीव घे प्रेमा मनाला खुणवणे आता नको


मी नको झालो जगाला, बोलले नाही कुणी
सांत्वनाच्या सोहळ्यांचे भरवणे आता नको


जोडले होते कुणाला? तोडण्याचे दु:ख का?
ओढलेल्या चेहऱ्याला चढवणे आता नको


ती फिरूनी ना इथे आली कधी गेल्यावरी
रातराणी मोगऱ्याचे बहरणे आता नको


द्या सुखांनो सोडुनी थोडे मलाही एकटे
हुंदके दाबून खोटे हसवणे आता नको


सांडलेली अक्षरे वेचून घ्यावे वाटते
व्यर्थ ताज्या पाकळ्यांचे उधळणे आता नको


जीवनाशी सख्य होते ना तुझे जीतू कधी
'ऐकुनी घ्यावे मनाचे' समजणे आता नको....रसप....
८ सप्टेंबर २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...