Wednesday, September 14, 2011

'मजला महाग पडले'

अविनाश काकांच्या 'मजला महाग पडले' वरून स्फुरले....
रदीफ सुचविल्याबद्दल धन्यवाद, अविनाश काका..!!नयनी तुझ्या हरवणे, मजला महाग पडले
नखरे बघून झुरणे, मजला महाग पडले


हृदयास पार करती तिरक्या मदीर नजरा
जखमा उरात जपणे, मजला महाग पडले


कळले कधीच नव्हते, हसणे तुझे सुरमयी
जळलो तरी न शमणे, मजला महाग पडले


हळवी कळी उमलते, भ्रमरास मुग्ध करण्या
समजूनही बहकणे, मजला महाग पडले


पचवून दु:ख हसलो, बदनाम मीच ठरलो
हकनाक जीव जडणे, मजला महाग पडले


....रसप....
१३ सप्टेंबर २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...