Friday, September 16, 2011

पुन्हा पुन्हा वाटतं.. (पहिलं प्रेम - चौथीमधलं - ३)


पुन्हा पुन्हा वाटतं,
घड्याळाचे काटे उलटे फिरावे.. 
रात्रीआधीचे दिवस पुन्हा उजाडावे..
कॅलेंडरच्या पानांनी मागे उडावे..
आणि चौथीतल्या प्रेमाला परत जगावे..!

ह्या वेळी मी पेपर जरा तरी चांगले लिहीन
तुझ्या बाजूचा, पुढचा बाक मिळवीन
ह्या वेळी मी थोडा तरी धीट बनीन
तुझ्यासमोर येऊन माझं नाव तरी सांगीन

माझ्या वाढदिवसाचं चॉकलेट तुला नक्की देईन
आणि तू फेकलेला रॅपर खिश्यात जपून ठेवीन
तुझा खाली पडलेला रुमाल, तुला परत मिळणार नाही
माझ्याशिवाय कुणाचीच त्यावर नजर पडणार नाही

एका तरी पावसाळी दिवशी तू तुझी छत्री विसरशील
मलासुद्धा तुझ्यासोबत उगाच भिजताना बघशील

वर्षभरात माझ्याकडे बघून एकदा तरी हसशीलच
कधी पेन, कधी रबर, कधी पेन्सिल तरी मागशीलच!
तेव्हढ्यातच मला अगदी धन्यता वाटेल
पुन्हा पुन्हा मनामध्ये काही तरी दाटेल..
कुणास ठाऊक मला नक्की काय बोलायचं असेल?
"तुलासुद्धा मी आवडतो ना?" असंच काहीसं असेल..

पण असं काही होणार नाही, माहित आहे
काळ उलटा फिरणार नाही, माहित आहे

म्हणूनच,
पुन्हा पुन्हा वाटतं की तुझी भेट व्हावी,
बघताक्षणी तुझ्यासाठी एक कविता सुचावी..
भिरभिरत्या नजरेतून तूच तिला टिपावी..
आणि माझ्या पहिल्या प्रेमाची कहाणी,
तुझी तुलाच कळावी.. तुझी तुलाच कळावी.......रसप....
१५ सप्टेंबर २०११

पहिलं प्रेम - चौथीमधलं - १
 

2 comments:

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...