Monday, September 19, 2011

तू एक गझल !पाकळ्यांसमान ओठ मुडपणे गझल
पापण्यांत सागरास हसवणे गझल


शेर गुंफले हजारही कुणी इथे
शब्द तो तुझा निवांत बहरणे गझल


भिन्न वृत्तं चालती लयीत डोलुनी
तू सुगंध सहजताच उधळणे गझल


ल्यायली सुरूप साज धुंद पश्चिमा
तू क्षितीज लोचनांत सजवणे गझल


काफिये, रदीफ अन् अलामती जुन्या
आज तू नवी जमीन बनवणे गझल


लक्ष तारकांस माळुनी निशा खुले
चंद्रकोर तू कुशीत फुलवणे गझल....रसप....
१९ सप्टेंबर २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...