Tuesday, September 27, 2011

तीळ तीळ मरण अन् दैव हताश.....शरीर जखडलेलं
हात-पाय-मान..
बोटही हलवणे अशक्य
आणि--
मधोमध छातीच्या
काहीतरी रुततंय..
ना टोक ना धार
..बोथटच
पण हळूहळू घुसतंय
क्षणाला कणाच्या जोराने....

ओरडून ओरडून कंठ फाटला
आवाजही निघेना
वेदना अशी… की
मरेना.... मारेना

तुटून फुटून कोसळतंय
बदाबद आकाश
तीळ तीळ मरण
अन्
दैव हताश.....


....रसप....

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...