Saturday, September 10, 2011

ज्याचं त्यानं ठरवायचं....

रोज लौकर भल्या पहाटे
गजर लावून उठायचं
आपलं आपण आवरून
आपल्या मार्गाला लागायचं

दिवसभर घाम-रक्त
एकत्रच आटवायचं
कीडा-मुंगी सारखं बनून
फरफटत रांगायचं

दिवस संपला म्हणून
शेवटी नाईलाजाने परतायचं
आठ बाय दहाच्या त्या
खुराड्यात शिरायचं

चार आकडी पगारात
अर्धपोट जेवायचं
बाकी अर्ध्या पोटाऐवजी
मुलांकडे पाहायचं

"काही शिल्लक राहणार का?"
कुढत नाही बसायचं
शरीराच्या वळकटीला
कोप-याकडे लोटायचं

जगून जगून मरायचं की
मरून मरून जगायचं..
ज्याचं त्यानं सोसायचं..
ज्याचं त्यानं ठरवायचं....


....रसप....

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...