Friday, September 09, 2011

तुझी भेट व्हावी..

तुझी भेट व्हावी म्हणूनी जरासा
पुन्हा त्या किनाऱ्याकडे चाललो
जिथे पावलांची दिसे रोज नक्षी
पुन्हा त्याच वाटेत रेंगाळलो


तुझी भेट व्हावी क्षणाएव्हढीही
पुरे ती मला, जन्म सोसेन मी
तुझे रूप डोळ्यामध्ये साठवूनी
तुझा शब्द हृदयात कोरेन मी


तुझी भेट व्हावी कधी चांदराती
दिसावे मला चंद्र दोन्ही जुळे
मला एक वेडी नशा होत जावी
तुझ्या चांदण्याच्या सुवासामुळे


तुझी भेट व्हावी अशी चिंब ओली
मिळावी जरा ऊब श्वासांतुनी
मुकी आसवे वाहुनी तृप्त व्हावे
कळे ना कुणा धार डोळ्यांतुनी


तुझी भेट व्हावी सुटे बंध होता
मिटावी न माझी दुखी पापणी
तुला आकळावी नसे बोललो जी
मनाची कहाणी सुन्या जीवनी


....रसप....
८ सप्टेंबर २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...