Monday, February 14, 2011

भिड बिनधास्त..!!..... reloaded


नवीन वाटा नवे सोबती
पहा जरासा तुला खुणवती
टाकित जा तू पाऊल पुढती, भिड बिनधास्त

कशास चिंता करी उद्याची?
उद्यास आहे पुन्हा 'उद्या'ही
मुजोर झाल्या क्षणाक्षणाही, भिड बिनधास्त

तुझ्याच पायी तुझी भ्रमंती
भल्या पहाटे, अथांग राती
कुणी मांडली ठोके-गणती, भिड बिनधास्त

नको घालवू वेळ विचारी
उभे रहाणे पडेल भारी
चाल चाल तू अपुली न्यारी, भिड बिनधास्त

वादळ येता अंगावरती
झेल त्यास तू छातीवरती
पर्वतांसही रस्त्यावरती, भिड बिनधास्त


....रसप....


भिड बिनधास्त..!!..... - १ 


1 comment:

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...