Monday, October 03, 2011

ती भेटते, हरवून जातेएकट्याने आठवांना चाळवूनी जागतो मी
रातराणी माळुनी ती रात गंधाळून येते
"थांब रे थोडे क्षणा तू", आपल्याशी बोलतो मी
तार स्वप्नी छेडुनी ती भेटते, हरवून जाते

सागराच्या हासण्याला अर्थ होता गूढ काही
एक वेडी लाट माझी पावले स्पर्शून जाते
वाटते की स्पर्श ओला हा तिचा, पण तीच नाही
पापणी ओलावुनी ती भेटते, हरवून जाते

शब्द माझे सूर माझे साज गातो ही विराणी
ऐकुनी माझ्या व्यथेला वेदनाही दाद देते
पण कधी गाणार मी ती धुंदशी शृंगारगाणी
प्रश्न करण्या हाच का ती भेटते, हरवून जाते ?

थांबल्या नाहीत वाटा  मीच आहे थांबलेला
ह्या पहाटेच्याच वेळी रोज माझी रात होते
जीवनाशी पाठशिवणी खेळ माझा चाललेला
आस देण्याला मला ती भेटते, हरवून जाते..


....रसप....
३ ऑक्टोबर २०११1 comment:

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...