Saturday, October 15, 2011

शौर्यप्रभू


रणशिंग फुंकले ठाण मांडले घोडखिंड अडवुनी
तू जाय नृसिंहा गडी विशाळी देहि तोफ दुमदुमी

अस्मान फाटले तरी न ढळता थोपवून ठेवू
अंश अंश लढवुनी भूवरी रुधिराला शिंपडू
खान न जाऊ शकतो येथून आम्हा ओलांडुनी
तू जाय नृसिंहा गडी विशाळी देहि तोफ दुमदुमी

जन्म वाहिला तव सेवेला मान प्रार्थनेला
वडील आम्हा जाणुन माना अमुच्या आज्ञेला !
भले थोरले स्वराज्य आहे अमुच्या प्राणाहुनी
तू जाय नृसिंहा गडी विशाळी देहि तोफ दुमदुमी

अपुली भूमी अमुचा राजा प्राणाहुन प्रियतम
हेच आमुच्या बुलंद भक्कम मानाचे उद्यम
हर हर हर हर महादेव जयघोष भरू गगनी
तू जाय नृसिंहा गडी विशाळी देहि तोफ दुमदुमी

रात ही काळी तलवारीच्या पातीने उजळवू
यमदेवाही क्षणभर अमुचे रौद्ररूप दाखवू
अमुची छाती भेदून जाईल बाण तो बनला नाही
तू जाय नृसिंहा गडी विशाळी देहि तोफ दुमदुमी


....रसप....


No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...