Monday, October 17, 2011

बिन फटाक्यांची अजून एक दिवाळीखात्यामध्ये खडखडाट
तरी दारामध्ये दणदणाट
इंव्हर्टरच्या वीजेचा
गल्लोगल्ली लखलखाट

झगमगाट.. दणदणाट..
आनंद साजरा करणं हेच का..?
अरे.. कानाचे पडदे फाडणं
ह्यात कसला आनंद??
हा कोणता सण..??

पणत्यांच्या माळांचा सण हा
रोषणाईचा नव्हे..
उत्साहाचा..फराळाचा सण हा
आतषबाजीचा नव्हे..

दरवर्षी वाटतं..
चार दिवस फिरायला जावं
कोलाहलापासून दूर राहावं..

पण...
माझंही घर झगमगतं..
अन् मला अडवून ठेवतं..

बिन फटाक्यांची अजून एक दिवाळी
मी साजरी करतो
आणि चार दिवस ऑफीस नाही
ह्याच आनंदात डुंबतो..!!


....रसप....

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...