Tuesday, October 18, 2011

मनात स्वत:शीच हसता का?


रोज सकाळी तुम्ही स्वत:ला आरश्यात बघता का?
आरश्याकडे बघून मनात स्वत:शीच हसता का?

पुन्हा एकदा एक नवीन सूर्य तुमची वाट पाहात असतो
तुमच्या रस्त्यावरती उजेडाच्या पायघड्या पसरून बसतो
नवीन फुललेल्या कळ्यांसारखी डोळ्यांत स्वप्नं माळता का?  
सूर्याकडे बघून मनात स्वत:शीच हसता का?

गरम चहाच्या घोटासोबत सुस्ती उतरत जाते
कुठलंसं गाणं डोक्यात रुंजी घालत असते
शब्द काही आठवत नाहीत, पण गाणं पूर्ण करता का?
चहाकडे बघून मनात स्वत:शीच हसता का?

नेहमीच तुमची ऑफीससाठी टंगळमंगळ असते
ढकलत ढकलत बायको तुम्हाला बाथरूममध्ये लोटते
नाईलाजाने का होईना, चकाचक तयार होता का?
बायकोकडे रागाने बघून मनात स्वत:शीच हसता का?

"आपल्याएव्हढं अख्ख्या जगात कुणीच सुखी नाही"
इतकं ज्याला कळलं त्याला काहीच कमी नाही!
कुणा दु:खी मित्राच्या खांद्यावर हात ठेवता का?
त्याचं हसू बघून मनात स्वत:शीच हसता का?

खूप थकता, खूप झिजता, आजचा दिवस कठिण जातो
पण बायको-मुलं पाहताक्षणी पुन्हा एकदा उत्साह येतो
मेहनतीच्या थकव्याने शांत झोपी जाता ना?
रोज सकाळी तुम्ही स्वत:ला आरश्यात बघता ना ?
आरश्याकडे बघून मनात स्वत:शीच हसता ना ?


....रसप....
१५ ऑक्टोबर २०११

1 comment:

  1. "आपल्याएव्हढं अख्ख्या जगात कुणीच सुखी नाही"
    इतकं ज्याला कळलं त्याला काहीच कमी नाही!
    very true ... mast jamala aahe ...

    ReplyDelete

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...