Sunday, October 23, 2011

प्रवासी


लेउनी रंगांस तिन्हीसांज झाली
आज माझी वाट प्रकाशात न्हाली

मी मनाशी दु:ख जपावे कशाला
पाहिले येथेच सुखाच्या उद्याला
वेदना आनंद मला देत गेली
आज माझी वाट प्रकाशात न्हाली

बंधने तोडून असा व्यक्त झालो
त्या पतंगाच्या सम मी मुक्त झालो
झुळुक आली तीच खरा जोर झाली
आज माझी वाट प्रकाशात न्हाली

जोखले वाटांस नव्या आवडीने
अन् प्रवासी मी बनलो आवडीने
पावले माझी इथली खूण झाली
आज माझी वाट प्रकाशात न्हाली

....रसप....
२३ ऑक्टोबर २०११
(गालगागा गाल लगा गालगागा)

(मला अनुभव नाही... पण सन्यासाश्रमाकडची वाटचाल काहीशी अशीच असावी..) 

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...