Monday, October 31, 2011

तिच्या डोळ्यात ओलावे..तिच्या डोळ्यात ओलावे जरासे बोचरे होते
कधी खोटे कुणासाठी कधी थोडे खरे होते    

असा का पारखा झाला मला हा आरसा माझा
मला पाहून का त्याने उठवले हे चरे होते?

मनाचे खेळ हे सारे मनालाही न समजावे
पराभूतासमोरी का विजेते बावरे होते ?

नव्या देशात माणुसकी नसावी ईश्वरालाही
नव्याने ते पुन्हा माझे जुने होणे बरे होते

तिच्या हातून मरण्याची मजा ती वेगळी होती
तिच्या ओठावरी मी रंगणेही साजरे होते


....रसप....
३१ ऑक्टोबर २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...