Thursday, November 03, 2011

माजं साजरं शिवारकाली काली माजी माय
माजा येकला आधार
मनामंदी डोले माज्या
माजं साजरं शिवार

क्येला रगुताचा घाम
जाली खरीपाची ज्वार
दानं तांबडं पिकवी
माजं साजरं शिवार

कपाशीचं श्येत पहा
ढगावानी मऊशार
फुलाफुलाला हासवी
माजं साजरं शिवार

मोट पानी देई धो-धो
जनू अमृताची धार
सोन्या-चांदीनं सजलं
माजं साजरं शिवार

बैलजोड ऐटबाज
ज्वोर पावलात फार
येका दिसात नांगरी
माजं साजरं शिवार

डोईवर उन्हं येता
आंब्याखाली वाटे गार
कसं निवांत दिसतं
माजं साजरं शिवार

येता कापनीची येळ
माज्या डोळां लागे धार
दिसे कोरडं बोडकं
माजं साजरं शिवार

माजं साजरं शिवार
करी सपान साकार
भुलवितं दुख सारं
माजं साजरं शिवार


....रसप....
३ नोव्हेंबर २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...