Saturday, November 05, 2011

उत्तरांचं दुकान!!


कधीही.. कुठेही.. कसेही..
प्रश्न उपलब्ध आहेत;
अगदी विनामूल्य....
मुबलक प्रमाणात
तुमचा साठा संपायच्या आत
अगदी घरपोच....दारात..
"फ्री होम डिलिव्हरी..!!"
पण शोधूनही सापडत नाही
ते उत्तरांचं दुकान....
उणीव नाही माझ्याकडे उत्तरांची
पण ती जुळत नाहीत पडलेल्या प्रश्नांशी....
आहे का कुणाला ठाऊक
असं एखादं दुकान
जिथं उत्तरं बदलून मिळतील..?
किंवा नवीन विकत मिळतील....?
जी आपल्या प्रश्नांशी जुळतील!
बंद कुलुपाची किल्ली बनवतात ना,
अगदी जुळवून.. तसं..!

नाही ?
मग ते प्रश्नांचं दुकान कुठे आहे सांगा...
च्या मारी.. आगच लावून टाकतो....!!

....रसप....
५ नोव्हेंबर २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...