Sunday, December 04, 2011

भूछत्र !


मुक्त विहरण्यासाठी सांगा अंबरचौकट हवी कशाला?
उधळुन वारू देण्यासाठी दिशा नेमकी हवी कशाला?

मस्तीच्या साजास लेउनी अक्षर-अक्षर माज करू द्या
तर्क लावुनी ज्याचा त्याला जसा हवा तो अर्थ कळू द्या

भाषेचे अन् व्याकरणाचे लचके तोडा, तुकडे पाडा
ऱ्हस्व-दीर्घ द्या सोडुन केवळ यमक पाळुनी ठिगळे जोडा

अलंकार अन् वृत्त-छंद ते कृत्रिम साचे फेकुन द्यावे
बदाबदा ओतून भावना पसरुन सारे वाहुन जावे

'उदो' कुणाचा करा कुणाला लाखोल्या शिवराळ वहाव्या  
उगाच खरडुन काही-बाही विटक्या झोळ्या व्यर्थ भराव्या

माझा मी हा असाच आलो असाच आणिक येथुन जाइन
भूछत्रासम कोरा-पिवळा पुन्हा पुन्हा मी उगवुन येइन


....रसप....
३ डिसेंबर २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...