Tuesday, December 06, 2011

मराठी


भले थोरले पंत पंडीत झाले
जणू शारदेच्याच शब्दांस ल्याले
मधाहूनही गोड भाषा निराळी
मराठीस आहे रवीची झळाळी

निती सांगते संतवाणी जगाला
मिळे वाट अंधारलेल्या मनाला
घडे थेट वारी जशी पंढरीची
मराठी जणू पावरी श्रीहरीची

कधी गर्जला फाकडा तो शिवाजी
पुरा खर्चला शंभु लावून बाजी
अधर्मास तोडायला शूर झाले
मराठी पुन्हा ते उगारेल भाले

जसा दुग्धरंगी झरा कोसळावा
किनाऱ्यावरी फेन लाटांस यावा
सुगंधात घोळून यावी हवाही
मराठीत उत्साह तैसा प्रवाही

कलासाधनेला इथे अंत नाही
नव्या लेखणीला जुना रंग नाही
गिरी पश्चिमेचा पहावा करारी
मराठी तशी उंच घेते भरारी

....रसप....
६ डिसेंबर २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...