Wednesday, December 14, 2011

कळले नाही कुणास काही....


कळले नाही कुणास काही उगाच टाळ्या पडल्या
भळभळणाऱ्या जखमा माझ्या कुणास नाही दिसल्या  

अरे आरश्या पहा जरा तू उघडुन डोळे आता
तुझ्या चेहऱ्यावरतीसुद्धा कश्या सुरकुत्या पडल्या ?

कधीच माझ्या बंदिशीस तू पूर्ण ऐकले नाही
मनात माझ्या अर्ध्या-मुर्ध्या किती मैफली उरल्या

माझ्यासोबत दोन पावले तरी चाल जीवना
माझ्या वाटा सरळ चालती, तुझ्याच वाटा वळल्या

इथेच होते तुझे नि माझे घरटे छोटेखानी
स्वप्नांच्या फुटक्या काचा मी कालच येथे पुरल्या

कोरुन माझ्या मीच घेतल्या हातावरती रेषा
फसव्या वळणावरती त्याही माझ्यावरती हसल्या

लाज सोडुनी जेव्हा झाला रूक्ष कोडगा 'जीतू'
तिरकस नजरा पुन्हा पेटल्या राख होइतो जळल्या


....रसप....
१४ डिसेंबर २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...