Monday, December 19, 2011

तुम्ही रस्ते मागू नका..


तुम्ही रस्ते मागू नका
तुम्ही पाणी मागू नका
तुम्ही वीजही मागू नका
तुम्ही फक्त मताला विका || धृ. ||

बाजार मांडला आहे हा चढणाऱ्या भावाने
विकण्यास मांडल्या खुर्च्या त्या मावळत्या राजाने
लावेल चोख जो बोली त्यानेच बूड टेकले
आपल्या भाकरीसाठी सारेच इथे जुंपले
तुम्ही गप्प बसाया शिका
तुम्ही फक्त मताला विका
....................... तुम्ही रस्ते मागू नका || १ ||

ओशाळला न कोणीही बेधुंद मस्त होताना
ना लाज वाटली आम्हा बेताल गुन्हे करताना
ह्या उडदामाजी सारे आहेतच काळे-गोरे
सारेच हात रंगले देताना अन् घेताना
तुम्ही मूग गिळाया शिका
तुम्ही फक्त मताला विका
....................... तुम्ही रस्ते मागू नका || २ ||

ह्या सफेद टोपीखाली रंगेल चेहरा आहे
कुडत्यात ह्या साध्याश्या शौकीन दांडगा आहे
करण्यास ऐश आम्हाला जन्मास घातले आहे
"चारित्र्य" शब्दही आता आम्हा अजाणता आहे
तुम्ही विसरुन जाया शिका
तुम्ही फक्त मताला विका
....................... तुम्ही रस्ते मागू नका || ३ ||


....रसप....
१९ डिसेंबर २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...