Friday, December 23, 2011

ह्या जगण्यावर जीव जडावा..


नव्या पहाटे नव्या दिशेने नवीन वाटा चालुन पाहिन
ह्या जगण्यावर जीव जडावा जगास 'जगणे' असे दाखविन

उरात आशा स्वप्नं उशाशी
हिंमत भिडेल आकाशाशी
वाटेवरती पाउल माझे
वाट दावण्या छापुन ठेविन
ह्या जगण्यावर जीव जडावा जगास 'जगणे' असे दाखविन

सावट दु:खाचे आल्यावर
हताश माझे मन झाल्यावर
झटकुन साऱ्या नैराश्याला
स्वत: आपली पाठ थोपटिन
ह्या जगण्यावर जीव जडावा जगास 'जगणे' असे दाखविन

प्रवास माझा क्षितिजापुढचा
असेल रस्ताही खडतरसा
क्षणोक्षणी आनंद वेचुनी
शब्दफुलांना उधळुन जाइन
ह्या जगण्यावर जीव जडावा जगास 'जगणे' असे दाखविन


....रसप....
२३ डिसेंबर २०११

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...