Sunday, December 04, 2011

आजचा दिवस सुगंधी आहे.. (Tribute to Dev Anand)

A Tribute to Dev Anand..the great Evergreen Star of Bollywood....

मृत्यूलाही लाजवीन असा माझा रुबाब असेल
तो टेचात समोर येईल
पण हात पसरून भीक मागेल

मी नाही म्हणणार नाही
कारण तो माझा शेवट नसेलच
तुमच्या मनात माझं नाव
कोरून उरलं असेलच

माझ्या जाण्यानंतर थोडाच वेळ टिपं गाळली जातील
मला जाणणारे पुढेच चालत राहतील
कारण मी कधीच थांबलो नाही, थांबणार नाही
निघून जरी गेलो तरी मी कधीच संपणार नाही

उद्या मी पंचत्त्वात विलीन झाल्यावर
प्रत्येक जण म्हणेल
आजचा दिवस सुगंधी आहे..
आजचा दिवस सुगंधी आहे.....


....रसप....
४ डिसेंबर २०११


No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...