Saturday, January 14, 2012

पिंपळाचं पान (उधारीचं हसू आणून....)


कवितांच्या जुन्या वहीतलं
'ते' पिंपळाचं पान
- मला आठवतंय, मी जेव्हा ठेवलं होतं
तेव्हा फक्त वाळलेलं होतं -
आज जाळीदार झालंय..

पानातून आरपार माझी कविता दिसतेय
अस्पष्टच.. नीट वाचता येत नाहीये..
पण ती 'तेव्हा'ही नीट वाचली गेली नव्हतीच !
तुला फक्त शब्दच दिसले होते..
भावना उमगली नव्हतीच !
माझी कविता तू हसण्यावारी नेलीस
आणि अजून लिहिण्यासाठी शुभेच्छा देऊन गेलीस

मीही लिहिल्या..
पाणीदार, जाळीदार कविता
प्रत्येक कवितेला 'तुझ्यासाठीच' म्हणून
आणि तू सगळ्या वाचल्यास -
उधारीचं हसू आणून....

....रसप....
१४ जानेवारी २०१२

उधारीचं हसू आणून...

2 comments:

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...