Sunday, January 22, 2012

तू नसताना..


तू नसताना मी ऑफिसलाही उगाच दांडी देतो
अंमळ उठतो उशीराच अन् पिक्चर, क्रिकेट बघतो !

तू नसताना मज भूक लागते, दाबुन-चापुन खातो
फिरवून हात मी पोटावरती ढेकर-तृप्ती देतो !

तू नसताना मी ताणून देतो, गाढ शांत झोपतो
अन् स्वप्नपऱ्यांना मिठीत घेउन कुशीत मलमल भरतो !

तू नसताना मी खुशीत असतो मित्रांना बोलवतो
ते जुने सुखाचे दिवस आठवुन नॉस्टॅल्जियात रमतो

तू नसताना मी शिवारातला बैल मोकळा बनतो
ये उधाण आनंदाला अन् मी मस्तवाल बागडतो !

....रसप....
२२ जानेवारी २०१२

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...