Tuesday, January 31, 2012

जाता जाता..


क्षितिजापाशी वळून पाहिन जाता जाता
तुझ्याचसाठी क्षणभर थांबिन जाता जाता

ओघळणाऱ्या पहाटवेळी तुला जागविन
मूकपणे डोळ्यांतुन वाहिन जाता जाता

वाटेवरती अनंत काटे सदाच होते
आता मी अग्नीतुन चालिन जाता जाता

नास्तिक नव्हतो तरी कधी मी नाम न जपले
"निर्भिड होता" म्हणवुन घेइन जाता जाता

स्वर्ग असे ऐषारामी हे कपोलकल्पित
माझा अनुभव लिहून ठेविन जाता जाता

तुझ्या मैफलीमधे जाहलो स्वराधीन मी
तुझ्या बंदिशी मीही गाइन जाता जाता

पहाट करते रंगसंगती किती अनोख्या
मी रंगांचे सुगंध उधळिन जाता जाता

ह्या जगण्याला आकाशाचे प्रेम दिले मी
मरणालाही पहा हासविन जाता जाता

"माझ्या अधुऱ्या कवितेला तू पूर्ण करावे"
अंधुक नजरा भिजवुन सांगिन जाता जाता


....रसप....
३१ जानेवारी २०१२

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...