Sunday, February 26, 2012

मी खराखुरा 'जगतोय'.. (उधारीचं हसू आणून....)

१५.

आयुष्यात कमतरता कशाचीच नव्हती,
पण म्हटलं तुला जरा अजून श्रीमंत करावं..!
 तुझ्यावर प्रेम करावं..
 मनाचं सोनं उधळावं..

 .... उधळलं.........

 तू दिलेलं काहीच मी माझ्याकडे ठेवलं नाही
 - दु:ख सोडून
 मी दिलेलं काहीच तू तुझ्याकडे ठेवलं नाहीस
 - मन सोडून

 माझं दु:ख आणि माझं मन..
 दोन्ही हट्टी आहेत.. चिवट आहेत
 त्यांना नकार कळत नाही
 ते खरं सोनं आहे
 जाळूनही जळत नाही

 तुला मी दिलेल्या मनाची किंमत नसेल,
 पण मला तू दिलेल्या दु:खाची किंमत आहे
 म्हणूनच,
 उराशी जपलंय..
 घट्ट कवटाळून
 मी खराखुरा 'जगतोय'
 उधारीचं हसू आणून....


 ....रसप....
 २५ फेब्रुवारी २०१२
उधारीचं हसू आणून.... (सर्व कविता)

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...