Saturday, March 17, 2012

दिवसा फुलुनी दरवळ करती.. (लावणी)


"मराठी कविता समूहा"च्या "काव्य छंद" साठी लावणी लिहिण्याचा माझा प्रयत्न -

दिवसा फुलुनी दरवळ करती किती फुले हो गोजिरवाणी
सांज सावळी धुंदवणाऱ्या रातराणिची ऐक लावणी
{कोरस} -
अहो,
जपून उडवा फेटा जाइल चोरीला
टपून बघती चोर किती ह्या पोरीला !!
काय पाहता दाजीबा भुंग्यावाणी
धाप लागली आज्याला त्या द्या पाणी !!

बागेमध्ये गुलाब फुलतो डौलाने तो कसा डोलतो
गुंफुन त्याला कधी कुणीही देवाला ना वाहत असतो
तशीच मीही गंधबावरी दरवळते तोऱ्यात दिवाणी
सांज सावळी धुंदवणाऱ्या रातराणिची ऐक लावणी
{कोरस} -
अहो,
जपून उडवा.........

कळ्या मोगऱ्याला त्या येता खुशाल माळी साऱ्या खुडतो
अन वेणीच्या सुगंधामधे कारभारणीला दंगवतो
मी दंगवते त्या माळ्याला दावुन ठुमका गाउन गाणी
सांज सावळी धुंदवणाऱ्या रातराणिची ऐक लावणी
{कोरस} -
अहो,
जपून उडवा.........

मला नको तू शोधत येऊ मी इवलीशी लपून बसते
मला तोडणे नकोस ठरवू गंध हरवुनी मी मरगळते
ऐक दुरूनी तू माझी ही दरवळणारी मंजुळ वाणी
सांज सावळी धुंदवणाऱ्या रातराणिची ऐक लावणी
{कोरस} -
अहो,
जपून उडवा.........


....रसप....
(रणजित पराडकर)
१७ मार्च २०१२

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...