Sunday, March 11, 2012

Rahul Dravid -Take a bow.. (शेवटचा जंटलमन)


"पुरे झालं आता",
हे मीही बोललो होतो
पण तेव्हा तू तिथे होतास..
म्हणून बोलणारा मी आश्वस्त होतो..
आता..?

एकशे तीस यार्डांच्या खेळात..
चोवीस चेहऱ्यांत..
पुन्हा एकदा एखादा खराखुरा जंटलमन
कधी दिसेल..?
खुनशी नजरांच्या आवेशास टाळून
शिवराळ भाषेच्या आवेगास गाळून
स्थितप्रज्ञ आविर्भाव
कधी दिसेल..?
स्टँड अँण्ड डीलीव्हरच्या जमान्यात
दगडी बचाव
कधी दिसेल ?
कधी दिसेल ते
"द बॉय नेक्स्ट डोअर" वाटणं ?
"द मॅन टू डिझायर" वाटणं ?

देवाने बनवलेले पाहिले
देव बनलेलेही पाहिले
पण स्वत: स्वत:ला बनवणारा माणूस..
परत कधी दिसेल ?

वेळ सरत जाईल
क्रिकेट चालूच राहील
पण प्रतिस्पर्ध्याला नमवणारी विनम्रता
परत दिसणार नाही..
विजयाच्या जल्लोषात तुझ्याइतकं शांतपणे
कुणी हसणार नाही..

पण मी हसून अभिमानाने बोलेन -
शेवटचा जंटलमन मी पाहिला होता..
शेवटचा जंटलमन मी पाहिला होता..
 

....रसप....
१० मार्च २०१२
टेक अ बोउ.. राहुल द्रविड..!

3 comments:

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...