Sunday, April 15, 2012

फेसबुकावर!!


जडलो घडलो फेसबुकावर
रडलो हसलो फेसबुकावर

तिने सोडले होते मजला
पुन्हा भेटलो फेसबुकावर

ठाव न पत्ता ज्या गावाचा
तिथला बनलो फेसबुकावर

फोटोमध्ये चिकणी दिसली
भाळुन फसलो फेसबुकावर

पूर्वी होतो किती 'श्यामळू'
'चटोर' बनलो फेसबुकावर

शेजाऱ्याला जाणत नव्हतो
'फ्रेंड' जाहलो फेसबुकावर

नको नको ते 'टॅग' लागले
'लंपट' ठरलो फेसबुकावर

किती भेटले आंबटशौकिन
म्हणुनच रमलो फेसबुकावर !

....रसप....
१५ एप्रिल २०१२

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...