Monday, April 09, 2012

आज मला मुक्त करा


तुमच्यातुन आज मला मुक्त करा
माझ्यातुन आज मला मुक्त करा

मीच नसे लायक ते प्रेम नको
हृदयातुन आज मला मुक्त करा

शब्द थिटे सूर खुजे ताल चुके
गझलांतुन आज मला मुक्त करा

मी केल्या पापांना मोजू द्या
पुण्यातुन आज मला मुक्त करा

भवताली हिरवळ मी पसरवतो
काट्यातुन आज मला मुक्त करा

प्रामाणिक मी माझ्या छायेशी
नात्यातुन आज मला मुक्त करा

हातावर नशिबाला मी लिहितो
भोगातुन आज मला मुक्त करा

'जीतू' ना रमला ह्या मंचावर
नाट्यातुन आज मला मुक्त करा


....रसप....
३ एप्रिल २०१२

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...