Friday, May 11, 2012

पुन्हा..


मना पसारा तुझ्यातला आवरू पुन्हा
तिच्या स्मृतींचे नवे सोहळे करू पुन्हा

कुणास आहे उगाच इच्छा जगायची
दिवा विझावा तसे मुक्याने सरू पुन्हा

उसंत नाही मला जराही टिपायला
नकोस डोळ्यामधून दु:खा झरू पुन्हा

तुझ्या मनाला विचार आधी तुझेच तू
जुन्या गुन्ह्यांची शिळीच चर्चा करू पुन्हा ?

निमूट साऱ्या जबाबदाऱ्या निभावल्या
मला कुणी ना म्हणे "तुला सावरू पुन्हा !"

मिळे न माया कुठेच जेव्हा खरीखुरी
फिरून येते घराकडे लेकरू पुन्हा

....रसप....
१० मे २०१२

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...