Monday, May 14, 2012

गझल कशाला हवी?


तिच्या रुपाची खुबी सांगण्या गझल कशाला हवी?
मनातले हे गुपित बोलण्या गझल कशाला हवी ?

तिचे मोकळे केस पाहुनी गंधुन जाते निशा
चंद्रकोर भाळावर दिसण्या गझल कशाला हवी?

गालांवरती रंग गुलाबी दोन पाकळ्या जणू
गुलाबगाली खळी दावण्या गझल कशाला हवी?

रक्तवर्ण ओठांना मुडपुन हळूच लाजुन हसे
खुळ्याप्रमाणे शुद्ध हरपण्या गझल कशाला हवी?

वृत्तबद्ध चालीत जणू ती कवितेच्या चालते
छुनछुन पैंजणनाद ऐकण्या गझल कशाला हवी ?

मधुर तिचे बोलणे ऐकुनी सप्तसूर थांबती
तिच्या मैफलीमधे रंगण्या गझल कशाला हवी ?

शब्दांची लेणी गवसावी तिच्याच श्वासांतुनी
मला स्वत:ला आणिक जगण्या गझल कशाला हवी ?

....रसप....
१४ मे २०१२

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...