Sunday, May 27, 2012

नभाच्या कडांना छटा केशराच्या..


नभाच्या कडांना छटा केशराच्या
सुगंधी हवा खेळते भोवती
झुलावे किती आठवांच्या झुल्याने
मला दु:खं माझीच गोंजारती

पुन्हा आज मी एकटा गीत गातो
जशी मावळे पश्चिमा लाघवी
कुठे दूर रानातला एक पक्षी
मला ऐकुनी शीळ का वाजवी ?

मनाच्या तरंगातुनी साद येते
मला मीच माझ्यात बोलावतो
किती दूर गेलो तरी दूर नाही
तुझी स्पंदने अंतरी मोजतो

तुझ्या पावलांच्या खुणा झाकण्याला
पहा सांडले मी फुलांचे सडे
तुझी वाट मी रोज पाहीन येथे
सुन्या काळजाला पडू दे तडे

मला ठाव आहे तुझी मूक प्रीती
तुझ्या बंधनांनीच सजतेस तू
तुझ्या पापण्या बोलती मौनभाषा
मला त्या अबोल्यात कळतेस तू

निशेच्या कुशीची मला ओढ वाटे
मला स्वप्नदेशात मी पाहतो
धुक्यातून कोरून हळवी हवीशी
घराची तुझ्या वाट मी चालतो..

....रसप....
२६ मे २०१२

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...