Friday, June 15, 2012

खपलीरक्ताचं पाणी तर कधीचंच झालंय..
फरक इतकाच की,
पूर्वी डोळ्यातून बाहेर वाहायचं..
आता आतल्या आत झिरपतंय

दिसायला मी कोरडाठाण दिसतो
पण आतून चिंब चिंब असतो
आणि लोक म्हणतात -
माझ्या हातात मायेचा ओलावा वाटतो....!

रोज रात्री धरते,
रोज सकाळी उघडते
डोळ्यांच्या जखमांवर पापण्यांची खपली
एकही थेंब बाहेर न सांडता,
मी तुझी प्रत्येक आठवण
अशीच तर जपली...!

प्रत्येक जखम... फक्त तुझी,
प्रत्येक खपली... फक्त माझी..
पण तीसुद्धा रात्रीपुरतीच.....

....रसप....
१४ जून २०१२

1 comment:

  1. आतून चिंब चिंब aslyamule alela maayecha olaava .........

    simply loved it!
    Thanks

    ReplyDelete

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...