Thursday, June 21, 2012

पावलांपाशी 'जितू'ला जोजवा हो विठ्ठला !


आज काही आपलेही ऐकवा हो विठ्ठला
दु:ख विश्वाचे मलाही दर्शवा हो विठ्ठला

मी कवाडे उघडली माझ्या मनाची, आत या !
अन प्रियेची रिक्त गादी चालवा हो विठ्ठला

रोज माझे एव्हढेसे दु:ख मी गोंजारतो
अंश थोडा 'माउली'चा दाखवा हो विठ्ठला !

पंख फुटले ह्या मनाला भरकटे येथे-तिथे
अंबराच्या पिंजऱ्यातुन सोडवा हो विठ्ठला

आर्ततेने मागतो प्रत्येक जण काही तरी
मी कधी लाचार झालो ? आठवा हो विठ्ठला

वाटते की झोपलो नाही किती वर्षांत मी
पावलांपाशी 'जितू'ला जोजवा हो विठ्ठला !

....रसप....
२० जून २०१२    

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...