Thursday, June 21, 2012

पावलांपाशीच आता जोजवा हो विठ्ठला

आज काही आपलेही ऐकवा हो विठ्ठला
दु:ख विश्वाचे मलाही दर्शवा हो विठ्ठला

रोज माझे एव्हढेसे दु:ख मी गोंजारतो
अंश थोडा 'माउली'चा दाखवा हो विठ्ठला

पंख फुटले ह्या मनाला भरकटे येथे-तिथे
अंबराच्या पिंजऱ्यातुन सोडवा हो विठ्ठला

आर्ततेने मागतो प्रत्येक जण काही तरी
मी कधी लाचार झालो ? आठवा हो विठ्ठला

मी कवाडे उघडली माझ्या मनाची, आत या
अन् प्रियेची रिक्त गादी चालवा हो विठ्ठला

शोधले आहे तुम्हाला खूप मी सगळीकडे
एकदा माझ्यामधूनच जाणवा हो विठ्ठला

वाटते की झोपलो नाही किती वर्षांत मी
पावलांपाशीच आता जोजवा हो विठ्ठला

....रसप....
२० जून २०१२    

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...