Thursday, June 28, 2012

एक ठिणगी तू


भक्तीची ठिणगी
चेतवली मनी
उजळलो झणी
रोम रोम

प्रेमाची ठिणगी
व्यापता हृदया
दिसू लागे प्रिया
ईश रूप

द्वेषाची ठिणगी
भडके डोळ्यांत
आपलाच घात
होणे खास

गर्वाची ठिणगी
छातीला फुलवी
बुद्धीला भुलवी
माती होई

हासरी ठिणगी
सांडत राहावी
दुनिया पाहावी
उत्साहित

एक ठिणगी तू
एक याग जग
किरकोळ धग
मानवा तू..

....रसप....
२८ जून २०१२

No comments:

Post a Comment

Please do write your name.
आपलं नाव नक्की लिहा!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...